Κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη

Το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας, επηρεάζοντας σχεδόν όλα τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Πρόσφατες έρευνες, οι οποίες ασχολήθηκαν με τη σχέση καπνίσματος και γονιμότητας, έδειξαν πως οι γυναίκες και οι άντρες που καπνίζουν αντιμετωπίζουν πιο συχνά προβλήματα γονιμότητας.

Οι γυναίκες φαίνεται ότι είναι πιο ευαίσθητες στις αρνητικές επιδράσεις του καπνίσματος. Τοξικές ουσίες που περιέχονται στον καπνό, καθώς και οι μεταβολίτες αυτών, φαίνεται να συγκεντρώνονται στο ωοθυλακικό υγρό και να επηρεάζουν την ικανότητα του ωαρίου για γονιμοποίηση και ομαλή εμβρυϊκή ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι γυναίκες καπνίστριες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση έχουν χαμηλότερα ποσοστά επιτυχούς γονιμοποίησης και εμφύτευσης εμβρύων. Επίσης, το χρόνιο κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία των ωοθηκών και να επηρεάσει ορμονικά τις γυναίκες αυτές.

Από την πλευρά του άνδρα, υπάρχουν πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν την αρνητική επίδραση του καπνίσματος στο σπέρμα. Συγκεκριμένα, το κάπνισμα επηρεάζει τόσο την πυκνότητα, τη μορφολογία, όσο και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, αν και η συνολική επίδραση στην ικανότητα του σπέρματος προς γονιμοποίηση είναι λιγότερο εμφανής. Πάντως, και στους συστηματικούς άνδρες καπνιστές, παρατηρείται καθυστέρηση όσον αφορά το χρόνο που απαιτείται για να επέλθει αυτόματη σύλληψη.

Οι τοξικές επιδράσεις που έχει το κάπνισμα στα ωάρια και σπερματοζωάρια μπορούν να μειωθούν με την έγκαιρη διακοπή του καπνίσματος. Έχει αποδειχτεί ότι σε πρώην καπνιστές, ο χρόνος σύλληψης μπορεί να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο στα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. Ειδικά στα ζευγάρια που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση, η έγκαιρη διακοπή του καπνίσματος, τόσο από τον άνδρα όσο και από τη γυναίκα, βελτιώνει σαφώς τα ποσοστά εγκυμοσύνης.