Γυναικεία στειροποίηση

Μπλοκάροντας την σάλπιγγα που είναι η δίοδος του ωαρίου στη μήτρα. Αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους, ή κόβοντας και ράβοντας τις σάλπιγγες ή βάζοντας μεταλλικά κλίπς ή με διαθερμία. Αν η Χειρουργός-Γυναικολόγος χρησιμοποιήσει την λαπαροσκοπική μέθοδο, αυτό σημαίνει μόνο δύο μικρές τομές στην κοιλιά.

Αποτελεσματικότητα:

99%

Πλεονεκτήματα:

Απόφαση παίρνετε μόνο μια φορά
Ασφαλές για την υγεία (μετά το χειρουργείο)
Δεν επηρεάζει αρνητικά τον αυθορμητισμό στη σεξουαλική επαφή.

Μειονεκτήματα:

Χρειάζεται χειρουργείο
Είναι μόνιμη (Λιγότερο από 1% των γυναικών που έχουν κάνει στειροποίηση επιθυμεί επανασύνδεση των σαλπίγγων)
Ένα πολύ μικρό ποσοστό γυναικών βιώνουν ισχυρούς πόνους περιόδου μετά το χειρουργείο
Συστήνετε σε γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει την οικογένειά τους και είναι απόλυτα σίγουρες ότι ούτε αυτές ούτε ο σύζυγός τους θέλουν άλλα παιδιά.

Χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την γυναικολόγο σας εάν συμβεί κάτι από τα ακόλουθα:

Πόνο στην κοιλιά
Καθυστέρηση, τάση για εμετό (παρότι η εγκυμοσύνη μετά την στειροποίηση είναι πολύ σπάνια, εντούτοις μπορεί κάποτε να συμβεί).