Μύκητες

Η μυκητίαση δεν θεωρείται αυστηρά ΣΜΝ εκτός εάν μεταφέρεται από σύντροφο σε σύντροφο. Πρόκειται για μια υπερανάπτυξη μυκήτων που φυσιολογικά ζουν στον κόλπο. Ένα ποσοστό γυναικών που φθάνει το 75% θα παρουσιάσουν τουλάχιστο μια μόλυνση από μύκητες κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Αίτιο:

Το αίτιο αυτής της υπερανάπτυξης μπορεί να είναι: πρόσφατη λήψη αντιβιοτικών ,διαβήτης, ταξίδια, στενά ρούχα ή διάφορες καταστάσεις που επηρεάζουν την ισορροπία του pH στον κόλπο της γυναίκας.

Συμπτώματα:

Στις γυναίκες: κνησμός, καύσος & ερεθισμός του κόλπου, πόνος στην ούρηση, κολπικές εκκρίσεις με τη μορφή τυριού
Στους άνδρες: κνησμός καύσος στην ούρηση

Τεστ:

Εξέταση με μικροσκόπιο δείχνει τους χαρακτηριστικούς σχηματισμούς μυκήτων.

Θεραπεία:

Αντιμυκητασικές κολπικές κρέμες ή & χάπια από το στόμα , για τους άνδρες συνιστάται θεραπεία μόνο εάν συμβεί επαναμόλυνση της γυναίκας σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα ή εάν παρουσιάσουν κάποια συμπτώματα.
Η μυκητίαση είναι απολύτως θεραπεύσιμη & δεν αφήνει μόνιμες βλάβες.