Τριχομονάδες

Η μόλυνση αυτή οφείλεται σε ένα κινούμενο πρωτόζωο την τριχομονάδα του κόλπου.

Μόλυνση – μεταφορά:

Συνήθως με τη σεξουαλική επαφή αλλά σπάνια μπορεί να μεταφερθεί από πισίνες & υγρές πετσέτες . Αυτό οφείλεται στο ότι αυτός ο μικροοργανισμός μπορεί να ζήσει στα σωματικά υγρά όπως σπέρμα ,ούρα & κολπικά υγρά ,εκτός σώματος μόνο για λίγες ώρες .

Συμπτώματα:

Η πρώτη εμφάνιση συμπτωμάτων συμβαίνει 14-28 ημέρες από τη μόλυνση.
Στις γυναίκες υπάρχει ένα κίτρινο ,αφρώδες έκκριμα με δυσάρεστη οσμή & κνησμός.
Στους άνδρες υπάρχει κνησμός στο πέος.

Τεστ:

Με καλλιέργεια κολπικού υγρού, ή απλώς υγρό παρασκεύασμα, ή με χρώση.

Θεραπεία:

Η μετρονιδαζόλη είναι το αντιβιοτικό εκλογής .Μπορεί να δοθεί από το στόμα ή κολπικά Είναι εξέχουσας σημασίας να θεραπευθεί & ο σύντροφος στη μόλυνση από τριχομονάδες διότι έτσι αποφεύγεται η επαναμόλυνση.
Σημαντική είναι επίσης & η αποφυγή λήψης αλκοόλ με το συγκεκριμένο αντιβιοτικό διότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ναυτία & εμετούς.
Εάν γίνει σωστή θεραπεία είναι απολύτως θεραπεύσιμη.